Adult Stills Sjukdom

Sprid kärleken
Adult Stills Sjukdom
Adult Stills Sjukdom

Adult Stills Sjukdom – Vuxen-debut En av de mest sällsynta formerna av Stills sjukdom (AOSD) är en systemisk autoinflammatorisk sjukdom som kännetecknas av feber, ledvärk och laxfärgade ojämna utslag. En uteslutningsdiagnos används för att beskriva sjukdomen.

Ferritin, ett järnbindande protein, kan vara extremt förhöjt i detta tillstånd. Det är viktigt att utesluta andra inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar innan diagnosen AOSD ställs. Prognosen är generellt god, men om sjukdomen visar sig i lungor, hjärta eller njurar kan den vara livshotande. Kortikosteroider som prednison används först för att behandla det.

Interleukin-1-hämmare som Anakinra kan vara användbara när vanliga steroidbehandlingar misslyckas med att kontrollera inflammation. Juvenil reumatoid artrit, även känd som “juvenil-debut Stills sjukdom”, delar många likheter med detta tillstånd, och det finns vissa bevis som tyder på att de två är kopplade.

I de flesta fall orsakar sjukdomen ledvärk, hög feber, laxrosa makulära eller makulopapulära hudutslag och en ökning av antalet vita blodkroppar i blodet som domineras av neutrofiler. Reumatoidfaktor och antinukleära antikroppar är vanligtvis negativa, men serumferritin är markant förhöjt hos patienter med autoimmun sjukdom.

Det är inte ovanligt att patienter med Vuxen-debut Stills sjukdom upplever svår trötthet, svullnad av lymfkörtlar och vätskeansamling i lungorna och hjärtat under en flare. Aseptisk meningit och sensorineural hörselnedsättning kan i sällsynta fall vara livshotande komplikationer av AOSD, såväl som hemofagocytisk lymfohistiocytos, IVDC och fulminant hepatit.

Varför får vuxna Alzheimers? Interleukin-1 (IL-1) kan vara en faktor vid Stills sjukdom, eftersom IL-1-blockerande mediciner är effektiva för att behandla den. Det finns höga nivåer av interleukin-18 i kroppen. Diagnosen ställs på basis av klinisk undersökning snarare än med hjälp av ett serologiskt test.

Yamaguchi-kriterierna har den högsta känsligheten av de sju diagnostiska kriterierna som har utarbetats. Att identifiera en sjukdom kräver minst fem egenskaper, där minst två av dessa är de viktigaste diagnostiska kriterierna.

Yngre vuxna löper risk att utveckla Stills sjukdom på grund av deras ökade risk att utveckla sjukdomen. Adult Stills sjukdom kan vara ett återfall för vissa människor. Andra har ett återfall eller en långvarig närvaro av tillståndet.

Särskilt handleder är känsliga för ledförstöring som ett resultat av denna inflammation. Prednison och andra antiinflammatoriska läkemedel används som en del av behandlingen. En daglig frost med temperaturer som stiger till runt 39-40 grader.

Tiden mellan topparna är ofta fylld av ångest. Febern kan kvarstå i kroppen i flera veckor eller månader utan några andra symtom på infektion. Det finns led- och muskelsmärtor, samt millimeterlånga rosa utslag över mage, overarmar och lr, före eller efter löpningen.

Lymfknutor runt hörnet i korridoren stiger. Det är möjligt att återuppliva även mjälten och spaken. Det finns många sorters mags. Vissa människor lider också av inflammationer i lungorna och/eller hjärtat.

Det primära målet med behandlingen är att minska inflammation och lindra smärta i benen. Salicylsyra används för att behandla huden. Dessutom används kortison och antireumatiska läkemedel ibland.

Sjukdom kan ha en mer allomfattande effekt på andra organ och ha en mer konsekvent uppkomst under tidig graviditet. Det finns inga dolda sår eller skadade lemmar att hitta. Inflammerad hud kan ge bästa möjliga funktionalitet. Det finns många likheter mellan Stills Disease in Children (SDS in Children) och juvenil artrit (pediatrisk leder, systemisk typ) trots att de två tillstånden har många skillnader.

Adult Stills Sjukdom

Vuxna och barn med Stills sjukdom lider dagligen av hög feber, hudutslag och ledsvullnad (Artrit). Vissa lider av en mer gradvis, långvarig och artritliknande sjukdomsprocess. När en individ når 1525 års ålder har de vanligtvis diagnostiserats med Adult Stills sjukdom.

Det har också rapporterats om fall som involverar personer mellan 36 och 46 år. (referens: Owlia MB, 2009). “Polygenetisk autoinflammatorisk sjukdom” är en vanlig term som används för att beskriva tillståndet. När Stills sjukdom börjar är interleukinerna IL-1, IL-6 och IL18 förhöjda i blodet. Orsaken till sjukdomen är okänd.

Sjukdomen (polygenetisk autoinflammatorisk sjukdom) har troligen en genetisk predisposition att sprida sig till andra autoinflammatoriska sjukdomar (bryter oftast ut i barndomen)Symtom och fynd som är vanliga vid läkarundersökningar när det inte finns andra orsaker (se differentialdiagnoser nedan). Det är möjligt att använda klassificeringskriterier, men det är inte nödvändigt för en diagnos. Blodprover ger vanligtvis inga antikroppar, men ferritin.

Adult Stills Sjukdom
Adult Stills Sjukdom

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!