Carin Götblad

Sprid kärleken
Carin Götblad
Carin Götblad

Carin Götblad – Carin Götblad är tidigare polischef i Stockholms, Värmlands och Gotlands län och nuvarande svensk samordnare mot hemmisshandel. Både Ungdomsstyrelsen och Statens institutionsstyrelse räknar henne som sitt chefsjurist.

Carin Götblad, som är civilingenjör i juridik och uppmärksammats som både “Årets ledare” och “Årets yrkeskvinna”, utsågs till Karolinska Institutets styrelse den 22 augusti. Liselotte Hjgaard, som har frågat att släppas, har ersatts av Carin Götblad.

För närvarande tjänstgör Götblad som polismästare för regionen “Mitt”. Innan hon började på Polismyndigheten i Stockholm var hon länspolischef för Gotlandspolismyndigheten.

Hon har varit styrelseordförande vid både KTH och Göteborgs universitet, och hon är även tidigare ledamot i styrelsen för Högskolan på Gotland. Från och med den 22 augusti 2019 kommer Carin Götblad att sitta som styrelseledamot tills hennes mandatperiod går ut den 30 april 2020.

Inom en snar framtid hoppas jag bli en del av KI:s styrelse. – Det här är ett förtroendeuppdrag i en livsviktig samhällsorganisation, förklarar Carin Götblad.Carin Götblad är nuvarande regionpolitisk chef och har lång erfarenhet som ledare inom en mängd olika sektorer och organisationsnivåer.

Carin har lett poliskåren i Värmland och Gotland, men hon är mest känd för jakten på Anna Lindhs mördare och att hon under tio år ledde Stockholmsregionens poliskår på närmare 7 000 poliser.

Med motiveringen “Genom ett kreativt, mlmedvetet och starkt personligt ledarskap har pristagaren förändrats och förnyat en stor och traditionsstyngd organisation” har Carin Götblad uppmärksammats som årets verkställande direktör, yrkeswoman och vinnare av Affärsvärldens ledarskapspris. Resultaten är ökad effektivitet, förbättrad moral inom organisationen och större stöd för institutionen som helhet.

Carin Götblad är en mycket eftertraktad föreläsare i ämnen som ledarskap, personligt ledarskap och organisationsförändringar. Carin tycker att det är viktigt att få sina anställda att känna sig uppskattade, därför berömmer hon dem ofta: “Det ger alltid bäst effekt att spela på mäns goda sidor.”

Carin Götblad

I det här föredraget diskuterar Carin sin ledarstil och ger konkreta råd och förslag för att gå vidare. Metoder hon använder för att inkludera underordnade och överordnade på alla nivåer i organisationen. Insikten om att inflytande och ansvarsskyldighet hänger samman.

Hur hon hanterar tunga utvärderingsfrågor som sorg och attityd, masshysteri, social sammanhållning och upptäckter. År 2021 kommer 9 367 färre fall av barnmisshandel att anmälas i Sverige på grund av inblandning av ett försvunnet barns vårdnadshavare.

En ökning med 40 % skedde mellan 2015 och 2019, men ingenting är planerat att släppas under den pågående pandemin. Samtidigt är risken för att barn dras in i kriminell verksamhet störst på sommaren.

Polischefen sa: “Det är en normal svacka, men om alla goda krafter hjälper varandra och går framåt från sina nuvarande positioner, då kommer vi att se framsteg.”Det finns en högre risk för ungdomsbrottslighet för de många barn som bor i hem som plågas av fattigdom, dysfunktionella familjer, missbruk, kriminell verksamhet och psykiska problem.

Det är inte ovanligt att det finns både barn och kalasjnikovers i ett hushåll, därför är det viktigt att kontrollera båda när man bedriver ingripanden numera, till exempel i familjer där det finns en så kallad “farlig” individ, som sagt av Götblad.

Samtidigt behöver fler fåglar anmäla sig. Anställda på bostadsmyndigheten saknar i dag samma registreringsbefogenhet som skola och statligt anställda åtnjuter.En anmälan för mycket är bättre än en för lite, fortsätter Carin Götblad och menar att anställda på bostadsmyndigheter ska göra “orosanmälningar” till socialtjänsten om de observerar barn eller familjer i nöd.

Men hon betonar att de flesta barn inte visar sig vara kriminella, så det är avgörande att miljön stödjer och ställer krav på familjer med problem, särskilt från utbildnings- och socialtjänstsektorn.

Carin Götblad använder en beprövad metod för sitt utvecklingsarbete. I sitt föredrag avslöjar hon vilka strategier hon själv har använt. Allt handlar om att uppmuntra människor att arbeta tillsammans, acceptera motgångar och vända konflikter till möjligheter till tillväxt.

I sitt inledande föredrag “Utsatt ledarskap” ger Carins Götblad medlen för att driva utvecklingsinsatser i stora och medelstora företag. Ökat inflytande och ansvarstagande bland frontpersonalen har visat sig vara en effektiv komponent i Carins metod.

Hon har kunnat se över flera föråldrade system genom att ge inspiration och förmedla konflikter.Carins främsta motiv är att kämpa mot orättvisorer av olika slag och slag, och att främja mänsklighetens potential för tillväxt och utveckling.

Oavsett om hon har arbetat inom det juridiska området, socialtjänsten eller privat kommer detta att fungera som en röd tråd genom hela hennes liv. Carin Götblad har varit regeringens fredsmäklare inför våld i mellanmänskliga relationer eftersom hon är intresserad av och aktiv i samhällsfrågor.

När hon var yngre arbetade hon som polismästare i Stockholms län. Carin har haft VD-posten i en mängd olika branscher, inklusive brottsbekämpning, socialtjänst, redovisning, sjukvård och den privata sektorn.

Carin är en advokat, professor och FBI-utbildad FBI-agent från USA. flervalsfrågor, rättvisa, etik och andra värderingsfrågor. Sedan 2015 har hon varit regional politisk chef för området Polisregion Mitt, som omfattar Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län, med huvudkontor i Uppsala.

Carin Götblad
Carin Götblad

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!