Elisabeth Svantesson Make

Sprid kärleken
Elisabeth Svantesson Make
Elisabeth Svantesson Make

Elisabeth Svantesson Make – Karin Elisabeth Svantesson är en moderat svensk politiker och nationalekonom. Hon föddes den 26 oktober 1967 i Lycksele församling, Västerbottens län. Från och med 2022 kommer hon att tjänstgöra som Sveriges finansminister och chef för finansavdelningen under ledning av statsminister Stefan Lofven och finansminister Magdalena Kristersson.

Hon är den första moderata kvinnan som innehar posten som finansminister.Sedan 2006, då hon valdes att representera rebrokommunen i regionvalet, har hon fungerat som Moderaternas ekonomiska och politiska punktperson och som ordinarie riksdagsledamot.

Innan Svantesson valdes in i Sveriges riksdag var hon doktorand i nationalekonomi vid rebro högskola och klarade ekonomexamen 2006. Hon var Reinfeldts arbetsmarknadsminister vintern 2013-2014. Den 10 januari 2015 valdes Svantesson enhälligt till vice ordförande i Äldrerådet.

Kristdemokratiska partiets ledare Göran Hägglund erkände att han blivit lurad av kritiken och menade att alla, oavsett religiös övertygelse, borde dömas efter sina handlingar.Regeringen lade i dag fram 2023 års budgetproposition inför riksdagen. Propositionen innehåller ett antal reformidéer som syftar till att hjälpa svenska familjer och företag, förbättra välfärden, främja säkerheten och stärka försvaret.

Det innehåller också steg för att öka elproduktionen utan att använda fossila bränslen, minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten. Sveriges demokratiska parti, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kom alla överens om budgetpropositionen.

Riksdagen fick i dag budgetpropositionen för 2023 av regeringen. Lagförslaget innehåller ändringar som skulle hjälpa svenska hushåll och företag, förbättra välfärden, göra landet säkrare och stärka militären.

Några av målen med denna plan är mindre föroreningar, mindre utsläpp och mer el genererad utan användning av fossila bränslen. Sveriges demokratiska parti, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kom alla överens om budgetpropositionen.

Elisabeth Svantesson Make


Det ekonomiska klimatet i Sverige är svårt. Stigande räntor och ihållande hög inflation sätter påfrestningar på både hushåll och företag. År 2023 väntas en avmattning i svensk ekonomi. Regeringens förslag till budget för 2023 släpptes den 8 november mot denna bakgrund. Höstens budget diskuteras mer ingående här.

Dåliga nyheter för Sveriges ekonomi. Enligt den senaste ekonomiska prognosen från det svenska finansdepartementet kommer landets ekonomi att gå in i recession 2023 i takt med att arbetslösheten fortsätter att stiga.Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister, framförde prognosen i ett tal idag.

Svantesson uttryckte efter att ha hört om hennes nya tjänst oro och oro till Sveriges Radio. För att parafrasera den svenske statsministern: “det är väldigt viktigt för mig att vi inte lägger fram en budget som är expansiv och matar inflationen, men att vi samtidigt kan prioritera kritiska ämnen och utmaningar för det svenska samhället.”

När valet avslutats meddelade den tillträdande finansministern att regeringen ska börja arbeta med ett ersättningssystem för hushåll och företag som lider av höga elpriser senast den 1 november. Det var ett löfte som den Moderatledda alliansen gav under valrörelsen. Inkomstskattesänkningar står också på agendan för den tillträdande förvaltningen, men Svantesson vill inte säga när det kommer att ske.

Sveriges finanspolitiska riktlinjer kräver överskott i statsfinanserna över en konjunkturcykel, och Kristersson har svurit att hans regering kommer att följa dessa normer.Tobias Billström, 58, utsågs till utrikesminister och Pal Jonson, 58, utsågs till försvarsminister av Kristersson när landet förbereder sig för att gå med i Nato.

Turkiet har ställt krav innan de kommer att ratificera Sverige och Finlands medlemskap och hävdar att länderna inte gör tillräckligt för att slå ner på kurdiska grupper som Ankara ser som terrorister. Den tillträdande svenska administrationen kommer att behöva fortsätta att lugna Turkiet.

Endast två av försvarsalliansens 30 medlemmar, Turkiet och Ungern, har ännu inte godkänt de nordiska ländernas medlemskap. Sverige kommer också att ta över det roterande sexmånadersordförandeskapet i Europeiska unionen i början av nästa år, vilket innebär att det kommer att ansvara för att leda möten och fastställa dagordningen vid en tidpunkt då samarbetet mellan medlemsländerna kan testas på grund av makt brister.

Kristdemokraternas chef Ebba Busch blir näringsminister och Kristerssons ersättare. Hon kommer att ansvara för att ta itu med energifrågan och övervaka ett driv för kärnkraft.
Nya energiintensiva industrier förväntas dyka upp under de kommande decennierna, och elkraft kommer att användas alltmer i transporter istället för fossila bränslen.

Elisabeth Svantesson blev Sveriges arbetsminister den 17 september efter att ha blivit avlyssnad av statsminister Fredrik Reinfeldt. Hon ersätter Hillevi Engström som blev minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Ombildningen tillkännagavs under premiärministerns regeringsförklaring. Förutom att lagen ändras för att tillåta fler än 10 reaktorer, avser regeringen att ge lånegarantier för investeringar i kärnkraftsindustrin på totalt 400 miljarder kronor, eller cirka 38 miljarder dollar.

Den kommer också att uppmana det statligt ägda kraftverket Vattenfall AB att börja planera en ökning av kärnkraftsproduktionen, och man hoppas kunna undersöka potentialen för att återinviga reaktorer som har stängts ned de senaste åren. På tisdag eftermiddag träffar Kristersson kungen för att formellt installera sitt skåp.

Elisabeth Svantesson Make
Elisabeth Svantesson Make

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!