Jenny Kallur Partner

Sprid kärleken
Jenny Kallur Partner
Jenny Kallur Partner

Jenny Kallur Partner – VGA är ett utvärderingssamarbete mellan kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby inom Sveriges utbildningssektor. VGA mål är att öka avgångsgraden för gymnasiet genom att utvärdera programmets effektivitet på begäran av lokala politiska ledare. Metoder idag består av tre delar: kundfeedback; lärarens egen utvärdering; och kamratobservationer i offentliga och privata grund-, mellan- och gymnasieskolor.

baserad på PreK-12 lektionsplaner börjar med barn och ungdomar i åtanke, uppmuntrar systematisk kvalitetssäkring i alla kommunala skolor, sprider föredömliga metoder och gynnar utbildning och tillväxt; Jag är observatör i Vga Visa Lärare och skoladministratörer med relevant erfarenhet och utbildning genomför observationerna. De som åker på skolbesök som observatörer får i uppdrag att skapa ett protokoll som värdsamhället ska följa när de besöker en annan kommuns skolor.

Följande regioner ingår i observationerna från de olika flygplanen: Standarder och värderingar Kunskaper Ansvar och inflytande för elever. Avsikt och betydelse: Direktörens uppgifter Observatörer sammanställer rapporter som beskriver skolans ansträngningar och resultat inom målområdena. Utredare i aktion Genomför intervjuer med studenter, lärare och förvaltning Skolans officiella pappersarbete När kommunfullmäktige fattar ett beslut kan även de mest noggranna observationer utföras.

Vid avancerade observationer siktar observatören på ett fåtal målområden och ställer de specifika frågor de kan ha. Ytterligare information finns på VGA VISA-sidan på FAKTADEL-webbplatsen. Närmare 500 elever går på prestigefyllda Viktor Rydberggymnasiet i Djursholm (VRG-D). Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor driver skolan. Majoriteten av eleverna pendlar från villakvarteret Djursholm, Danderyds kommun.

Angående de snart utgående änglavengersna. Årskurser Standardprofil i skolan. Djursholm Fristende Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor k 1-3, gymnasiet 4 Lärarna är välkvalificerade och engagerade i sina elevers framgång. Både lärare och elever är mycket stolta över sin skola och är ivriga att skryta om den. En positiv atmosfär och ömsesidig respekt bland studenter och lärare är kännetecknen för en framgångsrik skola. Det inkluderande skolklimatet är frukten av ihållande ansträngningar.

Elever hävdar att VRG är mer än bara en skola, och hyllar skolans starka känsla av gemenskap och de många fritidsaktiviteter som den ger. Skolan är liten nog att den känns trygg och vänlig. Goda studievanor och en ambitiös attityd är tydliga tecken på en kvalitativ utbildning. De flesta av de klasser vi går på håller mycket hög kvalitet. Det är tydligt att det finns en vilja att prova nya saker och växa som ett resultat av variationen på arbetsplatsen. Det finns gott om möjligheter för Eleverna att utöva kreativt och kritiskt tänkande.

Goda akademiska resultat kan till stor del tillskrivas elevernas höga ansvarsnivå och lärarnas konsekventa feedback på deras framsteg. Studenter som behöver anpassningar och de som trivs med utmaningar kommer att finna sina behov tillgodosedda i full utsträckning. Vi tror också att det finns vissa förbättringsmöjligheter. Det är här som flickor och pojkars olika roller i klassrummet kommer in i spelet, vilket betonar behovet av att odla tvärvetenskapliga och tvärvetenskapliga partnerskap, såväl som formaliserade forum för studentdemokrati.

Stress och mentala blockeringar kan bero på skolkulturens överbetoning av mening. Det pågår dock ett kontinuerligt arbete för att hjälpa elever och anställda att uppnå en sund balans mellan att sträva efter framgång och att njuta av livet. Superb Sidor Fakulteten är entusiastisk, ambitiös och välmeriterad. (Kunskap) Eleverna tar ett stort ansvar för sin utbildning. Varje aspekt av verksamheten definieras av flit och ett respektfullt sätt att interagera (ansvar och inflytande).

Jenny Kallur Partner

Skolans administration vidhåller att alla elever kommer att nå akademisk framgång och utveckla positiva karaktärsdrag. Som ett exempel på denna typ av arbete, tänk på den tvådagarsresa som förstaårseleverna tar som en del av sin “introduktionsperiod” i början av läsåret, under vilken de engagerar sig i gruppbyggande aktiviteter och diskuterar rätt sätt att behandla sina klasskamrater. De äldre eleverna fungerar som reseledare under resan.

Det finns en del dålig press att få, upp till 10 poäng. Två representanter från tredje årsklassen deltar i mötet. Trots att vi inte är uttryckligen namngivna ser vi att VRG-andan formar mötet. Direktören är bestämd och förklarar hur personalen ska gå tillväga inför den kommande veckans omorganisation.

I klassrummet ser vi exempel på värdegrundsarbete och normkritisk pedagogik när en lärare, trots att lektionsupplägget beskriver traditionella könsroller och konsekvent använder svenska namn, istället väljer namn från andra kulturer till styrelsen och t.ex. ett resultat ersätter termen “partner” för “maka” eller “maka”.

Interaktionsstrategier mellan elever och personal Samtal med elever har fått oss att dra slutsatsen att skolandan är hög. Som företag vill vi behandla våra anställda och studenter med största värdighet och respekt.

All interaktion mellan personal och studenter, samt mellan studenterna själva, präglas av professionalism och ömsesidig respekt. Vårt valspråk är ett som är överväldigande positivt mot skolor och lärare. På frågan om vad de skulle förändra eller förbättra säger många elever att de saknar ord. Lärarnas attityder till elever är generellt optimistiska och lärarna lyfter fram elevernas akademiska drivkraft.

Som helhet är de nöjda med sin arbetsplats eftersom de tycker att deras medarbetare är uppmuntrande, delaktiga och mottagliga för samarbete. Ett sätt på vilket lärare och elever upprätthåller en positiv arbetsrelation är när eleverna på eget initiativ ställer in böckerna som ska användas i klassen innan lektionen börjar. Ibland, när läraren har problem med att få igång tekniken, kommer eleverna att försöka hjälpa till genom att föreslå olika lösningar.

Vi observerar en brist på inbilskhet när alla ställer upp för att lösa utmaningen. När eleverna arbetar enskilt eller i grupp märker vi ibland att de går på toaletten när de behöver gå på toaletten. Eleverna hävdar att läraren alltid lyser i deras riktning, med vetskapen om att de inte kommer att vara frånvarande mer än de tjugo minuter som tilldelats. Ett barn uttrycker att det är skönt att bli behandlad som en vuxen och att de har frihet under auktoritet.

Jenny Kallur Partner
Jenny Kallur Partner

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!