Johan Pehrson Längd

Sprid kärleken
Johan Pehrson Längd
Johan Pehrson Längd

Johan Pehrson Längd – Carl Johan Georg Pehrson, en liberal svensk politiker och jurist, föddes i Längbro, rebro, den 8 maj 1968. Från och med den 8 april 2022 har han varit interimsledare för det liberala partiet. Pehrson har suttit i styrelsen för det liberala partiet sedan 2001 och som partisekreterare från 2001 till 2002. Från 1998 till och med 2015, och återigen med början 2018, satt han i riksdagen.

Gruppledare för sitt parti i riksdagen 2006 till 2014 och igen 2019 till 2022. Johan Pehrson växte upp i Längbrokvarteret rebro. Han var ordförande för elevkåren på både Olaus Petriskolan och Risbergska skolan när han var ung. På 1980-talet var han även fotbollsspelare och tränare för unga spelare. 1987 slutade Pehrson gymnasiet på Risbergska skolan i rebro. Därefter fick han anställning som kassamästare på ett finansinstitut.

För att skriva in sig på juristutbildningen vid Uppsala universitet flyttade han dit 1990. Han tog jur. kand. från Uppsala universitet 1996. När han var juriststudent tillbringade han ett år utomlands på King’s College London. Vid Uppsala universitet tog han huvudämne i ekonomisk historia. Han är en politisk specialist som har arbetat för finansdepartementet och socialdepartementet.

Senare tjänstgjorde han som tingsnotarie vid rebro tingsrätt tills han 1998 åter gick in i politiken som riksdagsledamot. Pehrson var Liberala ungdomsförbundets andre vice ordförande 1991–1993. Det var 1998 som han första gången valdes in som folkpartiliberal i riksdagen. Han har mest handlat med juridiska ärenden där och varit ordförande i justitieutskottet mellan 2002 och 2006.

Pehrson var gruppledare för folkpartiet i riksdagen 2006-2014, då partiet var en del av regeringen. I mars 2013 ombads Pehrson att avgå från sin tjänst som partiets rättspolitiska talesperson av Liberala Ungdomsförbundet. Pehrson var en stor förespråkare för den nya förordningen om förbud mot berusning på fartyg. Pehrson lämnade riksdagen 2015 för att lansera KB18, ett partnerföretag som investerar i små svenska företag.

Han kandiderade igen 2018 och lyckades bli invald i riksdagen. I det liberala partiets ledarskapslopp 2019 var Pehrson en legitim utmanare. Hans utträde ur loppet resulterade i att Nyamko Sabuni valdes till partiledare vid riksmötet. Pehrson omvaldes som gruppledare i riksdagen inte långt efter att ha valts till förste vice ordförande. 2022 meddelade Nyamko Sabuni sin avgång som partiledare den 8 april.

Pehrson, Liberalernas förste vice ordförande, utsågs samma dag till interimistisk partiledare. I Sveriges riksdagsval 2022 kommer han att vara ansvarig för det liberala partiet. En ny partiledare väljs sedan vid en särskild rikskonferens i december. Du kan läsa ledamotens riksdagsutlåtanden och omröstningar här. Motioner, ordet, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen faller alla under denna kategori.

Johan Pehrson Längd

Vad statsråden har sagt och gjort i riksdagen finns också här. Sortera igenom filerna med de tillgängliga filtren. Riksdag 2021/22:4725, motion av Johan Pehrson m.fl. 2021/22:100 Budgetlag våren 2022 Framläggande för kammaromröstning Riksdagen ansluter sig till det föreslagna ramverket för ekonomisk politik och budgetpolitik. Administrationsförändringar vid universitetet Förord ​​till Folkpartiets vårmotion 2022.

L på grund skr. 2021/22:213: Barbro Westerholm m.fl.s till riksdagen 2021/22:4630 Översiktsplan för reglering av lagliga och otillåtna ekonomiska vadslagning, rökning och droganvändning 20222025 Proposition till riksdagen Riksdagen instämmer med motionens centrala utgångspunkt att missbruk i någon form är oacceptabelt. Folkomröstning 2021/22:4570 till riksdagen av Fredrik Malm m.fl.

L enligt proposition 2021/22:160 Hur skolan hanterar säkerhet och studietid Framlagd till kammaromröstning Riksdagen har meddelat regeringen att den ansluter sig till de föreslagna ändringarna av utbildningsväsendets disciplinära ordning. Det är natt i riksdagen. Förutom tiden jag studerade juridik i Uppsala och London är jag född och uppvuxen i rebro. Jag hade tidigare haft befattningar på en bank och rebro tingsrätt inför mitt första val till riksdagen.

Jag lämnade riksdagen 2015 för att starta ett riskkapitalbolag inriktat på svenska startups. Jag kan ta med de kunskaper och insikter jag har samlat på mig till den politiska arenan. 2018 vann jag omval till riksdagen och har sedan dess fortsatt att vara engagerad som investerare och delägare i min verksamhet, även om jag har ställt mig bakom mitt lagstiftande uppdrag.

På min fritid gillar jag att träna och umgås med min familj och mina vänner, speciellt mina fyra barn. Att påverka samtidigt som du har det bra. Jag tycker om svåra uppgifter och ny information. Genom en koncentration på att förbättra människors förutsättningar i livet. Endast mogen, fysiskt vältränadvuxna bör utnyttja dessa möjligheter.

Därför måste vi uppmärksamma akademiker, social integration, affärsutveckling samt väder och klimat. Frihet som verkligen är befriande kommer med bördan av individuellt ansvar och social ordning. För att stärka rättsstatens förmåga att ge säkerhet. Den snabba ökningen av otrygghet sedan 2014 utgör en betydande risk för många människors frihet.

Berätta om en resa som du alltid velat göra. Ha det kul varje gång jag åker skidor på Sälenfjällen. Jag kan inte på något sätt utföra den här åtgärden tillräckligt ofta. Utöka tillgången till alternativa lärmiljöer och etablera akutskolor för störande barn runt om i landet. Det är bara några av Liberalernas budgetförfrågningar. Pehrsons hemstad Langbro, i rebro län, är där han kom in i världen.

Som så skrev han in sig vid Uppsala universitet i Sverige och tog examen med en kandidatexamen. Han anmälde sig till Folkpartiet Liberalerna redan 1985. Hans tidigare anknytning var till den svenska avdelningen av Liberala Ungdomsorganisationen. Innan han blev invald i riksdagen 1998 tjänstgjorde Pehrson som hovskrivare vid rebro tingsrätt. 2001 och 2002 var Pehrson partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna.

Johan Pehrson Längd
Johan Pehrson Längd

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!