Marua Ajouz Pojkvän

Sprid kärleken
Marua Ajouz Pojkvän
Marua Ajouz Pojkvän

Marua Ajouz Pojkvän – Det tog fyra och ett halvt år från det att Klara lämnade in sin anmälan tills ärendet mot hennes ex-pojkvän om påstådd groyne slapping tog fart. Namnet “Linnea” har använts för att referera till henne av oss tidigare. Nu förklarar hon hur den utdragna rättsprocessen påverkade henne.

26 102 fall av relationsbrott rapporterades förra året. Ingen vet exakt hur stort mörkertalet är, men det är allmänt accepterat att det är ganska stort. I prioriterat arbete ingår att ta itu med incidenter som involverar förtroendebrott i nära relationer, men det finns fall där detta kan ta mycket lång tid från anmälan till lösning.

I lagens namn återkommer vi nu till ett fall vi följt hela året och som visade hur långa väntetiderna här kan vara. Vi kallade henne “Linnea” eftersom hon blev illa behandlad, satt på, tände och berövades frukt under hela sitt liv. Det tog totalt fyra och ett halvt år från det att hon lämnade in sin expojkvänansökan till det att åtalet mot henne väcktes. För det grova brottet kvinnofridskränkling dömdes den tilltalade till sex månaders fängelse (ett skärpt i hovrätten).

Nu är det bestämt att Klara, som egentligen heter “Linnea”, ska förklara hur länge det har gått. Hon vill inte fortsätta gömma sig längre. I klippet får du bland annat höra den svenska justitieminister Morgan Johansson få frågan varför reformen kan ta så lång tid. Martin Wicklin, chefsprogrammerare. Författare: Alexandra Sannemalm, reporter. Johan Hörnqvist, ljudtekniker. Producent var Linus Lindahl.

Det tog fyra och ett halvt år från det att Klara lämnade in sin anmälan tills ärendet mot hennes ex-pojkvän om grov fridskränkning tog fart. Namnet “Linnea” har använts för att referera till henne av oss tidigare. Nu förklarar hon hur den utdragna rättsprocessen påverkade henne. 26 102 fall av relationsbrott rapporterades förra året. Ingen vet exakt hur stort mörkertalet är, men det är allmänt accepterat att det är ganska stort. I prioriterat arbete ingår att ta itu med incidenter som involverar förtroendebrott i nära relationer, men det finns fall där detta kan ta mycket lång tid från anmälan till lösning.

I lagens namn återkommer vi nu till ett fall vi följt hela året och som visade hur långa väntetiderna här kan vara. Vi kallade henne “Linnea” eftersom hon blev illa behandlad, satt på, tände och berövades frukt under hela sitt liv. Det tog totalt fyra och ett halvt år från det att hon lämnade in sin expojkvänansökan till det att åtalet mot henne väcktes. För det grova brottet kvinnofridskränkling dömdes den tilltalade till sex månaders fängelse (ett skärpt i hovrätten).

Nu är det bestämt att Klara, som egentligen heter “Linnea”, ska förklara hur länge det har gått. Hon vill inte fortsätta gömma sig längre. I klippet får du bland annat höra den svenska justitieminister Morgan Johansson få frågan varför reformen kan ta så lång tid. Martin Wicklin, chefsprogrammerare. Ett reportage av Alexandra Sannemalm. Johan Hörnqvist, ljudtekniker. Producent var Linus Lindahl.

Allt fler troll är anställda av det svenska rättssystemet, där de spelar en avgörande roll för att forma utfall. Ändå vem granskar dem. I lagens namn fokuserar vi på fall där tolkare anställda inom rätts- och polissektorn har åtalats för misshandel av så kallad god tolksed.

Licensierade domare måste följa andra regler än de som styr advokater, särskilt de som sätter en premie på objektivitet och rättvisa. Vi har kartlagt arbetande tolkare i rätt riktning och hur de producerar bra tolksed. Vi har granskat de ansökningar som lämnats in under det senaste decenniet.

Marua Ajouz Pojkvän

I ingressen kommer du att höra rösten från klagaren som betvivlar tolkningen i sin egen utredning, en rättstolk som kräver förändring, och så får du höra om ett uppmärksammat fall där en tolk som spridit sig mot den svenska lagen. systemet kan orsaka skador i miljoner. Martin Wicklin, chefsprogrammerare. Lova Nyqvist Sköld är reporter på plats. Johan Hörnqvist, ljudtekniker. Truedson, Lars, är producent.

Allt fler troll är anställda av det svenska rättssystemet, där de spelar en avgörande roll för att forma utfall. Men var får de sina pengar? I lagens namn fokuserar vi på fall där tolkar, som arbetar inom rätts- och polissektorn, åtalats för misshandel av god tolksed. Licensierade domare måste följa andra regler än de som styr advokater, särskilt de som sätter en premie på objektivitet och rättvisa.

Vi har kartlagt arbetande tolkare i rätt riktning och hur de producerar bra tolksed. Vi har granskat de ansökningar som lämnats in under det senaste decenniet. I ingressen kommer du att höra rösten från klagaren som betvivlar tolkningen i sin egen utredning, en rättstolk som kräver förändring, och så får du höra om ett uppmärksammat fall där en tolk som spridit sig mot den svenska lagen. systemet kan orsaka skador i miljoner. Martin Wicklin, chefsprogrammerare. Lova Nyqvist Sköld är reporter på plats. Johan Hörnqvist, ljudtekniker. Truedson, Lars, är producent.

Den 11 september röstar svenskar i ett nationellt val och många av dem säger att brott är en stor fråga. De svenska justitie- och immigrationsministrarna Morgan Johansson (S) och Johan Forssell (M) engagerade sig i en het rättslig debatt i dag, inför den officiella namngivningen av lagförslaget. Totalt mördades 45 personer i Sverige förra året. Det har varit ungefär 40 dödsfall hittills i år. På senare tid har både socialdemokrater och republikaner föreslagit olika planer för att bekämpa kriminella nätverk och sätta in förebyggande åtgärder.

Diskussionsämnen mellan Morgan Johansson (S) och Johan Forssell (M) är bland annat deras respektive planer på att bekämpa ungdomsbrottsligheten och avsluta bruket av återmönstring. Den 11 september röstar svenskar i ett nationellt val och många av dem säger att brott är en stor fråga. Morgan Johansson (S) och Johan Forssell (M) träffas för en rättslig debatt inför lagändringen i dag.

Marua Ajouz Pojkvän
Marua Ajouz Pojkvän

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!