Mikael Damberg Familj

Sprid kärleken
Mikael Damberg Familj
Mikael Damberg Familj

Mikael Damberg Familj – Den svenska socialdemokratiska partiets lagledare Mikael Damberg. Från och med november 2021 har han varit finansminister. Från oktober 2014 till januari 2019 var han näringsminister. Från januari 2019 till november 2021 var han inrikesminister.

Damberg har varit riksdagsledamot (Sveriges underhus) sedan 2002, då han valdes att representera Stockholms län. 2012 till 2014 var han ledare för Socialdemokraterna i riksdagen.Lars Mikael Damberg föddes i Solna, Stockholms län, Sverige den 13 oktober 1971.

Han är för närvarande 50 år gammal. Hans far, Nils-Gösta Damberg, var kassör för det svenska socialdemokratiska partiet, och hans mor, Riita-Liisa Damberg, var distriktsordförande för Finlands socialdemokratiska ungdom. År 2000 tog Damberg examen i offentlig förvaltning från Stockholms universitet.

Damberg var försvarsminister Thage G. Petersons politiska assistent från 1995 till 1997. Mellan åren 1997 och 1999 var han statsminister Göran Perssons politiska assistent och talskrivare. Mellan 1999 och 2003 var han ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Efter att ha varit engagerad i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund i slutet av 80-talet satt Mikael Damberg i dess styrelse 1993-1997.

Dessutom var han 1991-2002 kommunalråd för Solna stad.Sedan 2004 har Damberg haft posten som distriktsordförande för det socialdemokratiska partiet i Stockholms län. Sedan 2002 har han representerat Stockholms läns distrikt i Sveriges riksdag. Han var ledamot av riksdagens krigsdelegation och vice ordförande i utbildningsutskottet.

Sedan 2002 har han som ledamot företrädt nämndens intressen. Mellan 2002 och 2006 var han suppleant i försvarsutskottet och mellan 2006 och 2010 var han suppleant i finansutskottet.Den 3 oktober 2014 inträdde Damberg som näringsminister i statsminister Stefan Löfvens kabinett. I denna roll föreslog Damberg en lag 2016 som skulle ha krävt att 40 procent av styrelseledamöterna i börsnoterade företag skulle vara kvinnor i slutet av 2019; men regeringen beslutade slutligen att inte anta denna politik.

Vattenfalls beslut att sälja sina förlustbringande brunkolsgruvor och tillhörande kraftverk i Tyskland till den tjeckiska investeraren EPH godkändes av Mikael Damberg 2016. För att utveckla två gasledningar via sin ekonomiska zon i Östersjön gav han Nord Stream 2 sin välsignelse 2018. I augusti 2018 åkte Mikael Damberg till platsen för gängmedlemmens mord på Karolin Hakim. 2015 gick Damberg med i Bilderberggruppen i Telfs-Buchen, Österrike för deras årsmöte.

Den 21 januari 2019 gick Damberg in i Löfvens andra regering som inrikesminister. Tidigt under sin mandatperiod övervakade Damberg den svenska regeringens ansträngningar för att samla europeiskt stöd för en ny internationell tribunal för att döma Islamiska statens medlemmar för krigsförbrytelser i Irak och Syrien.

Han baserade sin design på Internationella brottmålstribunalen för Rwanda och Internationella brottmålsdomstolen för det forna Jugoslavien. För att få stöd för initiativet reste han för att träffa tjänstemän i andra länder, inklusive Storbritannien och Nederländerna.

Det påstods att Dan Eliasson, chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), hade tagit en semester till Gran Canaria med sin familj trots myndighetens rekommendationer mot onödiga resor under covid-19-utbrottet i Sverige, vilket fick Damberg att be om Eliassons avgång.

Damberg ledde också försöken 2021 att utöka polisens tillgång till data från mobila kommunikationsplattformar som Facebook Messenger och WhatsApp. Samma år inrättade Mikael Damberg en panel för att undersöka alternativ som legalisering av hemlig förebyggande övervakning av misstänkta utanför nationella säkerhetssammanhang.

Den 30 november 2021, när Magdalena Andersson tillträdde premiärposten, utsåg hon Mikael Damberg till posten som finansminister.Ex-Officio damot av styrelsen, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (sedan 2021).

Mikael Damberg Familj

Styrelse Ex-Officio medlem, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) (sedan 2021).Medlem av styrelsen för Europeiska investeringsbanken (EIB) genom utnämningsrätt (sedan 2021).Ex-Officio ledamot av styrelsen, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Världsbanksgruppen (sedan 2021).

Styrelse Ex-Officio ordförande, Nordic Investment Bank (NIB) (sedan 2021).Internationella valutafonden, styrelse Ex-Officio medlem (sedan 2021).Vad är Mikael Dambergs uppskattade nettoförmögenhet? Man tror att Mikael Damberg har ett nettovärde på 4 miljoner dollar. Hans politiska yrke är den primära inkomstkällan för honom och hans familj.

Dambergs blomstrande karriär har försett honom med ett elegant boende och dyra transporter. Han är en av Sveriges rikaste och mäktigaste politiker. Författare: Mikael Damberg / Familj Han är Sveriges socialdemokratiska partipolitiker Lars Mikael Damberg.

Sedan november 2021 har han varit finansminister. Han var minister för hälsa och mänskliga tjänster från oktober 2014 till januari 2019 och som närings- och innovationsminister från januari 2019 till november 2021. Han har varit ledare för Sveriges riksdag sedan 2002, då han representerade Stockholmsregionen som socialdemokraternas ledare.

Damberg gick med i Sveriges Socialdemokratiska Studentkår mot slutet av 1980-talet och var dess ordförande 1993 och 1997.Han innehade även tjänsten som kommunchef på heltid i Solna mellan 1991 och 2002. Sedan 2004 har han varit ledare för det socialdemokratiska partiet i Stockholmsregionen.

Damberg har suttit som ledamot i Sveriges riksdag sedan 2002, då han valdes att representera Stockholmsregionen. Under sin tid i riksdagen var han vice ordförande i utbildningsutskottet och som chef för försvarsdelegationen. Han har varit chef för utbildningsgruppen sedan 2002. Han tjänstgjorde tidigare som suppleant i försvarsdepartementet mellan 2002 och 2006 och i finansdepartementet 2006 och 2010.

Mikael Damberg Familj
Mikael Damberg Familj

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!