Erik Thedéen Familj

Sprid kärleken
Erik Thedéen Familj
Erik Thedéen Familj

Erik Thedéen Familj – Den svenska affärsmannen, entreprenören och investeraren Erik Hilding Thedéen föddes den 1 september 1963 i Sponga. Efter att ha varit Finansinspektionens generaldirektör sedan 2015 kommer han att lämna den tjänsten sommaren 2022 för att tillträda som ny chef för Riksbanken den 1 januari 2023.

Thedéen tog värnplikten 1982 efter att ha avslutat gymnasiet på S:t Jacobi i Vällingby. Därefter fortsatte han sin utbildning på Sjökrigsskolan.Thedéen är utbildad för tjänstgöring på patrullbåtar och tjänstgör som reservofficerare i svenska marinen.

Han klarade officersexamen den 6 september 1984 och befordrades direkt efteråt till löjtnant. Efter att ha lämnat militärtjänsten gick Thedéen 1985-1989 på Handelshögskolan i Stockholm för att studera civil ekonomi.Från och med 2015 har han tjänstgjort som Kungliga rlogsmannasällskapets ordinarie ledare.

Innan Thedéen utsågs till ny guvernör för Bank of England 2022, arbetade Thedéen inom både näringslivet och regeringen. Efter examen från Handelshögskolan arbetade han som handlare och analytiker på Riksbanken från 1990 till 1992 innan han gick vidare till den privata sektorn. Han arbetade på Riksgäldskontoret 1997 till 2005, först som upplningschef, sedan som skuldförvaltningschef och sist som vice riksgäldsdirektör.

Efter en rad olyckor i näringslivet utsåg Peter Norman, finans- och ekonomiminister i regeringen Reinfeldt, honom till sin särskilda assistent i oktober 2010. Som statssekreterare ansvarade han för förvaltningen av statliga företag och AP-fonder. Dessutom var han ansvarig för kommunal lagstiftning och skatteförvaltning.

Löfvens regering utsåg Erik Thedéen till ny chef för Finansinspektionen i oktober 2015. Samtidigt nästa år, i november, föreslog han att inrätta ett 600-procentigt skuldkvotstak på en hysch-disponibel hyschs årsinkomst. Ordet “skuldkvotstak” lades officiellt till listan över nya ord för år 2015 i Norge.

Finansinspektionen har fått mycket kritik under Thedéens ledning för ihållande problem.
Thedéen meddelade Finansinspektionen i juni 2022 att han skulle avgå som generaldirektör den 20 november samma år.

Riksbanken meddelade samtidigt att Erik Thedéen tillträder som bankens nya chef från och med den 1 januari 2023 för en mandatperiod på sex år. Thedéens bakgrund inom ledande finansiella institutioner och organisationer diskuteras i pressmeddelandet, liksom att han var vice ordförande i European Securities and Markets Authority (Esma) och ordförande i International Organization of Securities Commissions (Iosco) arbetsgrupp om hållbara finanser vid den tiden.

Erik Thedéen Familj

I februari 2023 kommer Thedéen för första gången att delta i Riksbankens möte om penning- och politikpolitik.Civilingenjören Erik Thedén arbetade på JP Bank från 1991 till 1997 i rollerna som riskanalytiker och chef för handelsverksamheten för riskfyllda tillgångar. Efter tiden på Riksgäldskontoret återvände han till finansmarknaden och arbetade först för fondförvaltaren Brummer & Partners som fondens placeringsstrateg under åren 2005-2007.

Sedan, från 2008 till 2010, var han verkställande direktör för Nasdaq OMX Stockholmsbörsen. Han började sin karriär på OMX/Nasdaq OMX som chef för företagets division för reglerade produkter. Han gjorde också ett kort framträdande som VD för KPA Pension 2015. Svensk ekonom, affärsman och företagschef Erik Hilding Thedéen.

Han tillträdde rollen som generaldirektör för Finansinspektionen 2015, och den tjänsten ledde i slutändan till att han befordrades till posten som riksbankschef.Om man tittar på Erik Thedéens CV är det tydligt att han har kommit en bra bit på väg, och inte bara inom näringslivet eller militären.

1982 undervisade han elever i Vällingby, väster om Stockholm, från S:t Jacobi gymnasiums naturvetenskapslinjen. Samma år antog han värnplikten och fortsatte sin utbildning på Sjökrigsskolan. Där utbildade han sig till reservofficer i svenska marinen och närmare bestämt till att utföra tjänster på patrullbåt.

Två år efter att ha tagit studentexamen, den 6 september, tog han officersexamen och tilldelades samtidigt titeln löjtnant.2015 valdes Erik Thedéen till Kungliga rlogsmannasällskapets ordinarie ledare.När Erik Thedéen precis skulle börja på arbetsmarknaden efter avslutad gymnasietid arbetade han som rösträknare och analytiker på Sveriges riksbank.

Efter två år fokuserade han på den privata sektorn, arbetade som upplningschef, skuldförvaltningschef, och slutligen som vice riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret mellan 1997 och 2005.2010 nominerades tidigare finansminister Peter Norman i regeringen Fredrik Reinfeldt till posten som statssekreterare.

Den svenska regeringen meddelade då att Stefan Löfven hade utsett honom till Finansinspektionens generaldirektör 2015Jag ska skrika och skrika omedelbart. Det faktum att detta är ett riktigt intressant, viktigt och ansvarsfullt yrke är avgörande.


Jag ser fram emot att samarbeta med all kvalificerad personal på Riksbanken. Men jag ser fram emot att jobba med direktiven, så han fortsätter. Erik Thedéen, som har lett Finansinspektionen som dess generaldirektör sedan 2015, har fått en mandatperiod på sex år som landets bankchef med verkan från och med början av nästa räkenskapsår.

Fortsättningen av Stefan Ingves ledarroll på Riksbanken är på väg. Alexandra Strberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, påpekade att hon verkligen blev förvånad över att en kvinna inte blev vald. Men han säger att Erik Thedéen är otroligt kunnig.
Referensgivare

Erik Thedéen Familj
Erik Thedéen Familj

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!