Moa Wibom Läkare Familj

Sprid kärleken
Moa Wibom Läkare Familj
Moa Wibom Läkare Familj

Moa Wibom Läkare Familj – 2002 slutförde jag läkarutbildningen och blev en kompetent läkare. Jag tillbringade en månad på Minnesmottagningen i Angholm när jag bestämde mig för att specialisera mig inom allmänmedicin. Jag antog dumt nog att det skulle vara lite spänt och spänt. Men det visade sig vara väldigt spännande.

Det var en fantastisk grupp människor som i väntan på patienten väckte patientens nära och kära till liv och funderade på nya sätt att hjälpa de med demens. Jag flyttades till den punkt där jag bestämde mig för att fokusera min karriär på mentalvård. Genom fortsatta studier vid Sveriges prestigefyllda Karolinska Institutet kunde jag bli styrelsecertifierad Silvia-läkare.

När det gäller sjukdomar för vilka det inte finns något botemedel eller behandling nu finns de många formerna av demens. Våra patienter idag är en grupp utan röst och samhällets behandling av dem är totalt oacceptabel.

Desto större anledning att lyfta fram dem och förespråka deras rätt till legitimt värde. Extra kunskap om underliggande sjukdomar kan enligt mig vara till stor hjälp. Jakten på utmaningar har alltid motiverat mig. Vi måste förändra hur vi sörjer dessa patienter och få en djupare förståelse för deras svåra situation.

Jag kom faktiskt i bakvägen. Vår kurator här på receptionen visste att de behövde en läkare som behärskade svenska från början. Det var en stor ära att välkomnas in i gruppen och få möjligheten att träffa dessa unga, ganska excentriska människor.

Den isolering de känner från samhället är påtaglig. Man skulle naturligtvis vilja vara vid deras sida hela tiden. Vi behöver göra en insats för dem och för en mycket bredare förståelse för vad demens och andra kognitiva störningar är.

Ordet “död” är missvisande eftersom det antyder frånvaro av själ. Den som har fått diagnosen demens är inte helt otänksam; snarare har de ett underskott på minst ett område av sin kognitiva funktion.

Det kan vara framträdande plats, exekutiv förmåga, fantasi, språk, hemintryck och interpersonella färdigheter. Många olika sjukdomar, såsom Alzheimers, hjärt-kärlsjukdomar och till och med frontotemporal demens, kan leda till svårigheter.

Vi måste börja prata om de många sjukdomarna och deras konsekvenser, snarare än att klumpa ihop dem alla under paraplybegreppet “psykisk ohälsa”. Och du är inte “psykiskt sjuk” för att din hjärna blev sjuk.

Moa Wibom Läkare Familj

Postkodlotteriet har skänkt 5 miljoner dollar till Alzheimerföreningen för att kunna genomföra sin satsning Fight Dementia. Det är avgörande för dessa unga människor som lever i fattigdom och nöd att kunna träffa andra i liknande omständigheter i våra koppel.Våra ungdomar får en magisk dos styrka från kamratskapet som främjas av de olika aktiviteterna på våra gårdar. Våra läsningar ökar ungas kunskap om hälsofrågor, vilket ger dem sinnesro.

Jag hoppas att vi genom projektet Fight Dementia kan nå en bredare publik och sprida information om vilken påverkan kognitiva störningar har på äldre vuxna. Jag hoppas att vi kan förbättra den unga personalens strukturella plattform. Men framför allt hoppas jag att vi kan samla oss bakom våra politiker, som är i stånd att påverka dessa ungas förväntningar.

Ordet “demens” kommer från grekiskan “de mens”, som betyder “utan jag” och är ett samlingssubstantiv för den funktionsnedsättning man upplever när hjärnans hippocampus och cerebellum försämras. hemsk; detta kan vara resultatet av ett antal olika orsaker och chocker. mar.

Sjukdomarna kallades tidigare demens, men moderna diagnoskriterier har döpt om dem till kognitiva störningar. En person som har diagnostiserats med en kognitiv störning är nedsatt inom minst ett kognitionsområde.

Dessutom är det inte bara minnet som kan påverkas, utan också medvetenhet, exekutiva funktioner (planering och utförande), språk, rymduppfattning och interpersonella färdigheter (personligheten och beteendet).

Om du vill veta vilken sjukdom du har, titta på dina symtom. Medan de flesta av oss har hört talas om Alzheimers sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, frontotemporal demens och Lewy body-demens, finns det faktiskt hundratals sjukdomar och tillstånd som kan orsaka kognitiv försämring och negativt påverka patientens livskvalitet.

Enkelt uttryckt: en person förlorar medvetandet på grund av en mystisk sjukdom som bryter ner deras hjärnceller. När en persons kognitiva förmågor börjar avta efter många år blir det lätt uppenbart.Ibland är det möjligt att en person inte vill acceptera att de inte fungerar som de en gång gjorde, och därför försöker de övertyga sig själva om något annat.

Det är därför det brukar dra ut på tiden tills folk söker hjälp att få värde. Förhoppningar väcks om att en diagnos på patientens åkomma kan ställas efter provtagning.Skne har använt begreppet “kognitiv ohälsa” istället för “demens” de senaste fem åren och skiftet börjar just nu få fäste på andra håll i Sverige. Det känns olämpligt att prata om psykiskt sjuka och äldre.

Eftersom fler får tidiga diagnoser och lever längre med symtom, verkar det viktigare att prata om kognitiva störningar istället för demens. Sjukdomen kan pågå väldigt länge, ibland så mycket som fem år. Det är verkligen missvisande att säga att någon är i ett sent stadium av sjukdom för att de har problem med att betala sina räkningar. En person med kognitiv funktionsnedsättning kan fungera normalt i många år tills sjukdomen börjar påverka varje aspekt av deras liv.

Moa Wibom Läkare Familj
Moa Wibom Läkare Familj

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!