Stefan Asberg Sjukdom

Sprid kärleken
Stefan Asberg Sjukdom
Stefan Asberg Sjukdom

Stefan Asberg Sjukdom – Läkemedelsföretagen NeoPharma upplyser att ett vanligt använt läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom har beviljats ​​s.k. status i Europeiska unionen. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) begär ett förtydligande av definitionen av “särläkemedel” i Europeiska unionen.

Avtalet innebär att läkemedlet efter godkännande kommer att beviljas monopol på EU-marknaden under en period av tio år. “Särläkemedel” hänvisar till en farmaceutisk produkt som är utformad för att behandla en liten undergrupp av patienter för vilka det inte finns några effektiva behandlingsalternativ.

NeoPharma har tagit sig närmare en börsdebut tack vare beteckningen “särläkemedel”. Fallet beskrivs utförligt f.n. licensierad först i Sverige, den är avsedd för de svårast sjuka patienterna med Parkinsons sjukdom, för vilka standardpillerbehandling med levodopa/karbidopa inte har varit framgångsrik.

Produkten är en vätskeformad beredning av levodopa för intraduodenal infusion i motsats till oral administrering. Användningen av NeoPharmas produkt har visat sig avsevärt minska svårighetsgraden av symtom och biverkningar i form av självrapporter om ökade symtom vid tablettbehandling. Behovet av primärvård och andra sjukvårdsutgifter kommer att minska som en följd.

Produkter skyddas av patent och genom licensavtal behandlas ett antal patienter i Sverige och Norge med dem. Ansökan om registrering som läkemedel är planerad att lämnas in till EMEA i London nästa år.

Inlämnandet av en registreringsansökan planeras också för USA. Antalet personer som lever med Parkinsons sjukdom i Sverige uppskattas till cirka 13 000. NeoPharmas produkt riktar sig till personer med ett kroppsmassaindex (BMI) mellan 1300 och 2600. Mer än en miljon människor i Europa och USA har Parkinsons sjukdom.

Ett företag grundat i Uppsala 1994, NeoPharma utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter för behandling av Parkinsons sjukdom. Företaget sysselsätter nu sjutton personer. Layan liknar en marknadsplats på många sätt, med försäljare som köper sina varor bland de enkla stånden. Även om Al Mashkafa först sågs som en tillfällig lösning, är det nu hem för 1600 män som flydde konflikten och utnyttjade den öppna marken.

Det råder brist på vatten och mat, men ännu kan inga hjälpgrupper ta sig dit. Vinrankorna är övervuxna och sand blåser in genom springorna i golvet i grottan där lilla Naif gömmer sig bland stenarna. Han är våldsamt sjuk i diarré igen. Pojken är 16 månader gammal men väger bara 6,2 kilo.

Stefan Asberg Sjukdom

Han verkar aldrig bli starkare, och hans diarré kommer hela tiden tillbaka. Jag är orolig eftersom så många barn är sjuka bland oss, säger Rados Ali, pojkis mamma.Vi har för närvarande 29 barn i den lägsta vårdnivån. Naiv ligger där och ger ifrån sig ett sjaskigt utseende. De få kläderna han äger blev trasiga idag, så han känner sig ganska naken.

Vad folk dricker är äckligt, och det är inte till hjälp att det är gjort för mänsklig konsumtion. Barn blir sjuka av det förorenade vattnet och vi försöker behandla fall av kolera och diarré, men sjukdomar sprider sig i husen och det är omöjligt att få ett effektivt immunsvar mot de virus som finns, som doktor Donia Nacer förklarar.

Hon arbetar för de lokala myndigheterna som gör slumpvisa besök bland städerna. Ingen av de internationella biståndsgrupperna är för närvarande verksamma i dessa regioner. Donia Nacer hävdar att området är osäkert, en lång resa dit är tidskrävande och ett slöseri med pengar.

Staden Lahij ligger i provinsen med samma namn, och krigsfronten från vilken soldaterna flyr ligger bara cirka 10 mil bort. Två vattentorn tornar upp sig över de enkla talet, men när vi närmar oss tankarna kollapsar de. Och ingen minns senast de fylldes. Istället tillbringar flyktingarna två timmar vid bondgårdens vattenhål, trots att vattnet är till föga nytta för andra än djuren.

Det kortsiktiga målet för Al Mashkafa var att hjälpa flyktingar som flyr konflikten. Som ett resultat har många familjer levt i fattigdom i mer än två år.
Området är inte lämpligt för så många människor. Det finns absolut ingenting här. Alla möter sina behov i och runt tälten, men det finns inget vatten eller medicin och al Qaida finns i området.

Jag har aldrig sett så många sjuka människor, säger Ali Ahmed, läkare som är specialiserad på att behandla sjuka barn. Det Uppsalabaserade företaget NeoPharma har precis testat Clinitracs papperslösa patientdagbok på personer med Parkinsons sjukdom.

Forskning visar att den papperslösa patientloggen avsevärt förbättrade studieresultaten. Dessutom kan dagboken fungera som ett avgörande beslutsstöd vid val av behandling för patienter med långvarig Parkinsons sjukdom.

Vi vill inte bli svikna av vår forskning eftersom våra metoder inte är idiotsäkra. Vi jämförde ett brett utbud av produkter och verksamheter, och slutligen bestämde vi oss för Clinitrac på grund av företagets expertkunskap om kliniska prövningar. Enligt Stefan sberg betyder det att de kan ha bidragit med sin kliniska expertis till studiens design.

Elektroniska patientdagböcker tillåter deltagare i kliniska prövningar att tillhandahålla sina data via en bärbar dator som automatiskt överför data till en centraliserad databas. Detta innebär att uppmärksamma läkare kan spåra enskilda patienter och hela studien i realtid online.

Stefan Asberg Sjukdom
Stefan Asberg Sjukdom

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!