Kenth Ms Sjuk

Sprid kärleken
Kenth Ms Sjuk
Kenth Ms Sjuk

Kenth Ms Sjuk – Kenth hade precis fyllt 22 år när han fick beskedet om sin diagnos. Trots bakslaget fortsatte han att njuta av livet med sin älskade Maria. Nu låser hon in de två bebisarna i ett mörkt rum i tjugo timmar om dygnet och väntar på döden. Sjukdomen har tagit kontroll över hans liv, som han inte längre värdesätter.

Han säger: “Jag vill inte ha hjälp att dö, jag vill ha hjälp att komma in i livet.”Barnfamiljer med funktionsnedsättningar samlas ofta till veckovistels på Gotland för att umgås, dela med sig av sina erfarenheter och få stöd från andra i liknande situation. I det här fallet träffas alla barnfamiljer som har samma diagnos av Multipel skleros under samma vecka.

Ett sådant familjebesök med den diagnosen planerades 2008 i Sverige. Föräldrars dagar under ett familjebesök är fullspäckade med medicinska och psykosociala föreläsningar och diskussioner. Barn som har ett eget schema ägnas särskild uppmärksamhet vid denna tidpunkt.

Innehållet i Jan Engströms grenskaspråkiga nyhetsbrev är hämtat från hans föreläsningar vid båda dessa konferenser. En möjlighet för läsare att läsa och ge feedback på övergripande slutsatser ges innan informationen görs tillgänglig för allmänheten. Ett exempel tillhandahålls för att visa hur problemet kan visa sig och hur utmanande det kan vara att uppfostra ett barn som har ett medicinskt tillstånd eller syndrom.


Adress- och kontaktuppgifter till läsarna finns längst bak i nyhetsbrevet. Sedan år 2000 har nyhetsbulletinerna även publicerats på agrenska webbsidan. Följande läsare har bidragit till innehållet i detta nyhetsbrev:DAMP/ADHD-konsulent Johanna Björk, Göteborg; sjuksköterska Sirpa Lundqvist, Göteborg; övertandläkare sa Mrtensson, Göteborg; logoped Lotta Sjögren, Göteborg; utredare Britt

Prevalensen av multipel skleros (MS) ansågs vara så låg för 150 år sedan att termen “ej hade ngon klinisk betydelse” myntades för att beskriva den. Multipel skleros är nu den vanligaste neurologiska sjukdomen som drabbar unga vuxna i Sverige. Den här artikeln ger en historisk översikt av MS-dokumentation i Sverige, och beskriver utvecklingen av termen under decennierna efter dess introduktion i mitten av artonhundratalet.

Det centrala nervsystemet försvagas av multipel skleros. Även om orsakerna till sjukdomen allmänt förstås, är det vanligt att tillskriva uppkomsten av inflammatoriska och degenerativa processer som kan påverka det centrala nervsystemet till ett komplext samspel mellan genetiska och miljömässiga faktorer. Man uppskattar att incidensen av MS i Sverige har stigit till över 5 % per 100 000 och prevalensen till cirka 190 % per 100 000 de senaste åren.

Den typiska debutåldern sträcker sig från 20 till 40 år, medan äldre vanligtvis lever i flera decennier efter det. Detta bidrar till att MS är den vanligaste neurologiska sjukdomen som drabbar unga vuxna i Sverige och därmed ett betydande hälsoproblem för både individer och samhälle.Läkartidningen har tidigare beskrivit MS-sjukdomens tidiga internationella historia, som går tillbaka till tidigt 1800-tal.

Kenth Ms Sjuk

Det var 1868 som den kända neuroforskaren Jean-Martin Charcot höll föreläsningar i Paris om “sclérose en plaques disséminées”, där han beskrev histopatologiska fynd och kopplade dem till specifika MS-symtom (intentionstremor, skanderande tal och nystagmus). Det är värt att notera att Charcot baserade sina observationer av MS på totalt 34 fall, inklusive 18 av hans egna och 16 från andra patienter.

Av dessa var tjugofem kvinnor, vilket är förvånansvärt högt med tanke på hur ojämlikhet mellan könen har beskrivits i tidigare rapporter, men är i linje med samtidens könsnormer. Charcots studier kan ha påverkats av “selektionsbias”, eftersom de nästan aldrig baserades på hela populationer. Många tidigare studier, inklusive storskaliga sådana, visade annars tyrannisk mansdominans. Endast 42 % av personerna i ett urval av 1 151 dödsfall 1921 var kvinnor, och 40 % av personerna i ett annat urval av 2 000 dödsfall 1922 var kvinnor.

Schüle (1870) publicerade en 40-sidig fallrapport i Tyskland med termen “multipel skleros” [4]. I USA publicerades en medicinsk lärobok 1871 med titlarna “multipel cerebral skleros” och “multipel cerebro-spinal skleros”. Författaren Hammond baserade tydligen sin lärobok på ett dussin olika fall.

Det var inte förrän 1875 som Moxon sammanställde åtta fall av vad han kallade “insulär skleros” efter att de hade rapporterats anonymt i den engelska medicinska tidskriften Lancet mellan 1873 och 1875. Enligt Moxon är medelåldern för första uppträdande 25–45 år. De första kanadensiska katastroferna avslöjades 1879 och publicerades året därpå.

Till och med Pierre Marie (Charcots sonmonolog) om sjukdom, publicerad 1884 och baserad på en mager urvalsstorlek på 25 fall, vittnar om den utbredda acceptansen av denna trend under förr.Två äldre svenska monografier om MS från Karolinska Institutet har granskats med sikte på tidigare svensk litteratur . Hygiea, en svensk medicinsk tidskrift utgiven vartannat år mellan 1839 och 1938, konsulterades också för sina kallförteckningar.

Där ingick sammanställningar av svenska medicinska artiklar skrivna vid olika tidpunkter. Artiklar med anknytning till MS hämtades från Hygieas referenslistor som publicerades mellan 1862 och 1905 och utvärderades med avseende på relevans. Sökningar gjordes i Nordiska museets bibliotekskatalog och en översikt över de artiklar som publicerats i tidskriften Nordiskt Medicinskt Arkiv mellan åren 1869 och 1900 sammanställdes.

En samling medicinska artiklar skrivna av författare från Sverige, Danmark, Norge och Finland sammanställdes i en volym med titeln Nordiskt Medicinskt arkiv. År 1901 delades tidskriften på mitten, där ena hälften fokuserade på medicin och den andra på kirurgi; den medicinska delen av tidskriften utvecklades så småningom till den oberoende publikationen Acta Medica Scandinavica 1919.

En samling svensk medicinsk litteratur från 1800- och 1900-talen finns bevarad i Hagströmerbiblioteket, ett bibliotek och museum tillägnat medicinsk historia. Litteraturen från åren 1870 till 1920 kammades efter nyckelpassager. titlar på alla böcker i Karolinska Institutets biblioteks tidning skannades efter sökord som matchade “nervsjukdomar” och “medicin, allmän.” Texter om MS söks om och om igen i den relevanta litteraturen som konsulterades.

Kenth Ms Sjuk
Kenth Ms Sjuk

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!