Tobias Billström Familj

Sprid kärleken
Tobias Billström Familj
Tobias Billström Familj

Tobias Billström Familj – Tobias Lennart Billström är en svensk politiker som föddes den 27 december 1973 i staden Fosie i Malmöhus län (nu känt som Skne län) (moderat). Han kommer att vara Sveriges transportminister och chef för transportavdelningen under regeringen Kristersson från 2022 och framåt.

Sedan 2002 har han varit ordinarie riksdagsledamot. Han valdes att representera Malmö stadsfullmäktige i valet 2002,och han var gruppledare för Äldrerådet 2017–2022.Billström var invandringsminister under regeringen Reinfeldt 2006–2014, och som utnämnd till arbetsmarknadsminister från Sven Otto Littorins avgång den 7 juli till den 5 oktober. Mellan åren 2014 och 2017 var han förste vice talman i svenska riksdagen.

Billström fick formell utbildning inom historia. Han har en M.A. i historia från Cambridge University och ytterligare en M.A. i historia från Lunds universitet. Hans historiska verk fokuserade på brittisk imperialistisk historia, i synnerhet livet för soldater stationerade i Indien och Jamaica.

Efter att ha gått med i Moderata ungdomsförbund blev Billström politiskt aktiv. Under sin tid på universitetet var han ledare för Fria och Moderata Studenter i Malmö (FMS Gryphus) och ledamot i styrelsen för Lunds Universitets Humanistiska Förening. Billström började sina studier i Lund på filosofiska institutionen, där han läste Victoria Höögs 20 föreläsningsvetenskapliga grundkurs.

Efter att ha blivit invald i Sveriges riksdag 2002 tillträdde Tobias Billström posterna som utbildnings-, arbetsmarknads- och kulturminister. 2003 befordrades han till chef för utbildningsavdelningen där han tog ett särskilt ansvar för frågor som rör högre utbildning och forskning. Tobias Billström tillträdde som chef för Socialförsäkringsverkets (SSA) rådgivande råd och chefsförhandlare för statliga tjänstemän i frågor som rör immigration och integration i april 2005.

I samband med detta gav han upp sina utbildnings- och kulturmöjligheter. Tobias Billström var huvudmoderator i Malmö 2003 till 2007. Tobias Billström lämnade sin tjänst som chef för Migrationsverket i november 2005 när han valdes in i Sveriges riksdag.

Som statsminister var Tobias Billström en aktiv deltagare i samtal om invandringspolitik. Han argumenterade mot den obligatoriska asyllag som den socialdemokratiska regeringen införde och hävdade att lagen inte byggde på sunda rättsprinciper utan snarare på majoritetens fördomar.

Billström utsågs till migrationsminister den 6 oktober 2006[6] och blev en av de mest framstående ministrarna när regeringen Reinfeldt kom 2006 när det avslöjades att han inte hade betalat sin tv-licensavgift. Billström arbetade på justitiedepartementet, till skillnad från sina närmaste kollegor, som tjänstgjorde i allmännyttiga och transportdepartementet. Efter valet 2006 satte den svenska regeringen upp ett nytt mål för sin migrationspolitik, nämligen att utöka möjligheterna för invandring av kvalificerad arbetskraft.

Tobias Billström Familj

Tobias Billström har lyft fram betydelsen av att skapa balans inom en politisk domän där asylrelaterade frågor tenderar att dominera.Han har också hävdat att dagens arbetskraftsinvandring är ett sätt att hjälpa utvecklingsländer bortom den konventionella biståndsmodellen.

Tillgång till Foreign Office Loan Guarantee Program.Den 1 augusti 2007 gav regeringen mandat till ett program för vidarebosättningshjälp för dem vars asylansökningar hade avslagits. Tobias Billström har framställt behovet av bistånd till vidarebosättning av flyktingar i media som ett nödvändigt steg mot att etablera en rättvis asylpolitik.

Tobias Billström har drivit på för att fler länder i Europa och runt om i världen ska ta emot flyktingar som flyr från ISIS våld. Han har målat upp en levande bild av behovet av en enhetlig EU-asyl- och migrationspolitik, som skulle ge fler irakier i behov av säkerhet tillgång till den.

Tobias Billström och Cecilia Malmström började sitt arbete med en artikel som de skrev för Svenska Dagbladet. Sedan dess har Tobias Billström presenterat initiativet inför EU:s ministerråd och vid en rad internationella konferenser, bland annat i Genève och Sharm el-Sheikh.

Tobias Billström, den första europeiska migrationsministern, besökte Syrien och Jordanien från den 30 mars till den 4 april 2007 för att få en bättre uppfattning om de villkor som irakiska flyktingar lever under. När tillfället dök upp intervjuades han i Damaskus av Sveriges Radio.

I ett förslag från regeringen när Billström var migrationsminister diskuterades rätten till skolinskrivning för papperslösa barn i december 2012. Det omfattade inskrivning i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Denna ändring av förslaget träder i kraft i juli 2013.Han avgick från sin post som vice talman den 3 oktober 2017, då han gick med i Moderaternas valmöte i riksdagen, ett drag som överraskade många efter att Ulf Kristersson blivit vald till partiets ledare.

Billström är den första öppet bisexuella personen som tjänstgjort som statsråd i Sverige. Tidigare var han styrelseordförande för Open Moderation. Han har ett engagerat förhållande med Sofia Kerman och de två är föräldrar till ett litet barn.

Tobias Billström Familj
Tobias Billström Familj

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Annonsblockerare upptäckt!!!

Vi har upptäckt att du använder tillägg för att blockera annonser. Vänligen stödja oss genom att inaktivera denna annonsblockerare.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!